ข้อกำหนดการใช้งาน

โดยการใช้หรือเยี่ยมชมไซต์ของเรา แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ รวมถึงการแก้ไขและการปรับเปลี่ยนในอนาคตทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และคุณตกลงผูกพันตามการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขทั้งหมด หากคุณไม่เห็นด้วยก็อย่าใช้เว็บไซต์ของเรา

เว็บไซต์ของเราอนุญาตให้อัปโหลด แชร์ และดูเนื้อหาประเภทต่างๆ ได้ทั่วไป โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนแชร์และดูเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งรวมถึงรูปภาพและวิดีโอที่มีความโจ่งแจ้งทางเพศ

เว็บไซต์อาจมีลิงก์บางอย่างไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามซึ่งเราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมในทางใด เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว แนวปฏิบัติของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เราไม่สามารถเซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณรับทราบว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์บุคคลที่สามของคุณ

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี และ/หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ และคุณเข้าถึงเว็บไซต์ได้หากผู้บรรลุนิติภาวะมากกว่าสิบแปด (18) ปี อายุ. หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปีและ/หรืออายุต่ำกว่าเกณฑ์ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และคุณเข้าถึงเว็บไซต์ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โพสต์เนื้อหาใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด เป็นอันตราย ข่มขู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ใส่ร้าย แสดงความเกลียดชัง หรือเหยียดเชื้อชาติ

คุณยังตกลงด้วยว่าคุณจะไม่โพสต์ อัปโหลดหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัสหรือรหัสใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อทำลาย ขัดจังหวะ จำกัด การทำงานของหรือตรวจสอบคอมพิวเตอร์เครื่องใด ๆ

คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โพสต์ อัปโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาที่แสดงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือแสดงภาพการกระทำที่ทารุณสัตว์ คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่งที่อาจทำให้เราต้องรับผิดทางอาญาหรือทางแพ่ง

เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แจกจ่าย ส่ง ออกอากาศ แสดง ขาย รับอนุญาต หรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

ในการส่งวิดีโอมายังไซต์ของเรา คุณตกลงว่าคุณจะไม่ส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือส่งเนื้อหาที่ลามกอนาจาร ผิดกฎหมาย ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ใส่ร้าย ก่อกวน แสดงความเกลียดชัง หรือ ส่งเสริมพฤติกรรมที่จะถือเป็นความผิดทางอาญา